V ponedeljek je na naši šoli potekal šolski otroški parlament. Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu in pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

Letošnja tema otroškega parlamenta se nanaša na šolstvo in šolski sistem, ki zajema široko področje delovanja šole, načinov poučevanja, učnih vsebin in odnosov v šoli.

Po kratkem programu so učenci od 4. do 9. razreda predstavili svoja izhodišča ob obravnavani temi, ki so jo obravnavali skupaj z razredniki.

Učenci so na različne načine prikazali, kako vidijo dogajanje v šoli. S pesmicami, dialogi, predstavitvami in anketo so se dotaknili različnih področij šolstva in ugotovili, da se današnja šola močno razlikuje od šole, ki so jo obiskovali naši dedki in babice. Poudarili so, da med učenci in delavci šole odnosi niso zmeraj najboljši in predlagali rešitve, kako bi se to lahko izboljšalo.

Mnenja, ki so jih na otroškem parlamentu predstavili učenci, so za našo šolo zelo pomembna in se jih bomo učitelji po svojih najboljših močeh trudili upoštevati.

Vtise z otroškega parlamenta bomo s predstavniki skupnosti učencev šole zbrali na naslednji seji, kjer bomo potrdili kandidate za udeležbo na medobčinskem otroškem parlamentu.

Nuša Grah, mentorica SUŠ