Učenci od 6. do 9. razreda so v četrtek, 1. 2. 2018, spoznali, koliko odpadkov je v regijskem centru za zbiranje in predelavo odpadkov CEROP v Puconcih. Bili so presenečeni, kako lahko omogoči smiselno kroženje gospodarjenja z odpadki ne samo finančno pridobitev, temveč ohranja naše okolje. Regijski zbirni center za ravnanje z odpadki imenujejo tudi Zeleni rudnik Pomurja, saj se nenehno trudijo in raziskujejo nove možnosti uporabe in predelave odpadkov. Kljub temu pa so učenci ugotovili, da bomo morali še bolj gospodarno ravnati z uporabo plastike, ki povzroča največje težave okolju.

Pomembno je tudi, da zmanjšamo uporabo različne embalaže in jo poskušamo ponovno uporabiti. Učenci so tako iz škatel za mleko izdelovali ptičje krmilnice in valilnice na različne zanimive načine.

Slavko Car