Tudi letos smo se odzvali povabilu k sodelovanju na 5. nacionalnem Unesco projektu MENJAJ SANJE IN BRANJE.

Projekt poteka kot organizirana izmenjava knjig, opremljenih s posvetili, z mislimi ali s citati. Osnovni cilj projekta je vzbuditi večje zanimanje za branje in knjigo med mladimi. Poleg tega nas vodi tudi želja po izboljšanju medsebojnega sporazumevanja, razvijanju odgovornosti do sočloveka, medgeneracijskega spoznavanja in učvrstitvi povezovanja med posamezniki, ne nazadnje pa je pomembno tudi spoznanje, da nam knjige podarjajo tudi  intimen čas samo zase.

Projekt smo si zamislili kot izmenjavo knjig na naši šoli. Učenci naj v tem tednu  v šolsko knjižnico prinašajo svoje knjige, ki so jih že prebrali in so  odložene na njihovih knjižnih policah. Namen knjige in branja pa je, da zamenja čim več rok, oziroma je čim večkrat prebrana. Prepričani smo, da bo vsaka podarjena ali izmenjana knjiga  našla novo pot skozi roke sošolca ali sošolke.

Zelo bi bili veseli, v kolikor bi na list v knjigo, ki jo želite podariti, napisali kakšen citat ali misel, ki se vam je porodila ob prebiranju knjige.