V četrtek, 17 .5. 2018, so učenci prvih, drugih in tretjih razredov, ki obiskujejo interesno dejavnost judo, opravljali izpite za višje pasove. Učenci so se skozi celotno leto zelo trudili. Treninge so obiskovali dvakrat tedensko po dve šolski uri, udeležili pa so se tudi dveh tekmovanj. Na samem izpitu so pokazali veliko znanja in s tem je vseh 18 učencev prejelo višjo stopnjo pasu, belo-rumeni pas.
Čestitke!