Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Učenje in poučevanje tujih jezikov poteka na matični in podružnični šoli z uporabo sodobnih metod in oblik poučevanja. Učenci ne spoznavajo le besedišča tujih jezikov, ampak se seznanjajo z medkulturnostjo in običaji širom sveta. Poučevanje poteka s pomočjo didaktičnih iger, glasbe, avtentičnih besedil in raznolikih gradiv.

Matejka Pavličič Pukšič in Nuša Grah