Učenki Taja Zadravec in Hana Čagran sta v sredo, 3. 10. 2018, sodelovali pri poučevanju neobveznega izbirnega predmeta  prvega tujega jezike – nemščine v 1.a razredu. Z učenci sta izdelali lutko čebelico in jih naučili preprosto pesmico v nemščini. Tematika projekta Učenec poučuje, ki je del programa UNESCA, je letos namreč Čebelarstvo.

Matejka P. Pukšič