16. 5. 2019 sta našo šolo obiskala policijski vojni veteran g. Drago Ribaš in vojaški veteran g. Marjan Recek. Povabili smo ju, da bi našim devetošolcem čimbolj nazorno prikazala in opisala dogodke, ki so povezani s preteklostjo naše domovine in kot vsi pravimo, ljudje moramo poznati preteklost, da bi razumeli sedanjost. Vsi skupaj si želimo, da bi naš bodoči rod in vsi zanamci vedeli, kaj se je dogajalo v 20. stoletju na našem ozemlju in zakaj moramo spoštovati svojo domovino.

Drago Ribaš je učencem na zanimiv in strokoven način predstavil zgodovino našega naroda, dotaknil se je naših prednikov pod Avstro – Ogrsko oblastjo, v Kraljevini SHS, potem v Jugoslaviji in nazadnje podrobno predstavil dogodke tik pred priključitvijo Slovencev k matičnemu narodu, čemur je letos dano veliko poudarka, saj praznujemo 100. obletnico priključitve.

Marjan Recek je učencem zelo nazorno prikazal in razložil desetdnevno vojno za osamosvojitev Slovenije. S ključnimi dokazi in argumenti je učencem povedal, da desetdnevna vojna ni bila zaman in da od leta 1991 živimo v svoji samostojni domovini – Sloveniji. Učencem je s pomočjo slikovne predstavitve razložil in pojasnil nastale dogodke in zaključek ter pomen desetdnevne vojne.

Melita Potočnik