Draga naša Zemlja.

Ostani tako mogočna, izzivov in spominov polna … še na mnoga leta.