Na podlagi okrožnice MIZŠ vam pošiljam pravila glede ravnanja v primeru »koronavirusa«.
Okrožnica pravi:
Za osebe, ki prihajajo iz območij, kjer se pojavlja novi koronavirus, in so zdravi, niso potrebni posebni ukrepi. Te osebe so lahko normalno vključene v delovni kolektiv in ne potrebujejo domače samoizolacije.
Bolezen COVID-19, ki jo povzroča novi koronavirus, je precej podobna drugim okužbam dihal, kot je npr. gripa. Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino nad 38°C, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Podatki kažejo, da v kar 80 % bolezen poteka blago in jo ljudje prebolijo brez zapletov.
Torej, če se počutite zdravo, lahko pridete v šolo, v nasprotnem primeru pa ostanete doma.
POMEMBNO:
1. Vsi učenci, ki so se zadrževali na področjih (pokrajinah, državah), kjer so odkrili okužbe z koronavirusom, skrbno spremljajo svoje počutje (v skladu z navodili NIJZ) in se v primeru slabega počutja ravnajo v skladu z navodili NIJZ.
2. Razredniki pri razrednih urah spregovorijo o samozaščitni ukrepih, v skladu z navodili NIJZ.
3. Reditelji poskrbijo za redno prezračevanje prostorov.
4. Vsi, zaposleni in učenci, se ob poslabšanem psihofizičnem počutju nemudoma samoizločijo, o čemer obvestijo ravnatelja in se držijo nadaljnjih navodil vodstva šole.
5. Vsi, zaposleni in učenci, spremljajo po e-pošti obvestila vodstva šole in jih upoštevajo.

Jožica Lukač, ravnateljica

NAČRT OŠ BAKOVCI ZA ZAGOTAVLJANJE KONTINUIRANEGA DELA V ČASU POJAVLJANJA KORONAVIRUSA (klikni za povezavo)