Seznanitev z dosežki NPZ s prejetimi šiframi in hkrati dostop do ovrednotenih preizkusov (v pdf obliki), kakor tudi možnost izpisa dosežkov, bo potekala preko spletnega portala npz.ric.si, in sicer:

  • 9. razred – 1.6. – 3.6.2021,
  • 6. razred – 7.6. – 9.6.2021.

Na šoli boste učenci imeli možnost vpogleda v naloge NPZ z učitelji pri pouku in sicer:

  •  9. razred – v torek, 1. junija 2021, po prilagojenem urniku*
  •  6. razred – v ponedeljek, 7. junija 2021, po prilagojenem urniku*

Tudi starši boste imeli na šoli možnost vpogleda v naloge NPZ z učitelji in hkrati možnost poizvedbe v primeru morebitnih odkritih napak pri vrednotenju nalog, in sicer:

  • 9. razred – v torek, 1. junija 2021, od 16. do 17. ure (predhodna najava)**, 
  • 6. razred – v ponedeljek, 7. junija 2021, od 16. do 17. ure (predhodna najava)**.

**Prosimo, da se starši za vpogled v naloge NPZ na šoli  telefonsko najavite v tajništvu šole na št. 02 543 90 30 (do ponedeljka, 31. maja 2021, (9. razred) oz. do petka,  4. junija 2021, (6. razred) do 12. ure).

*PRILAGOJEN URNIK:

RAZRED:DATUMURA/PREDMET
9. razred1.6.20211. in 2. ura BIO3. in 4. ura MAT5. in 6. ura SLJ
6. razred7.6.20211. in 2. ura SLJ3. in 4. ura MAT5. in 6. ura TJN7. ura TJA