V sredo, 23. 6. 2021, je bila slavnostna podelitev plaket Raziskovalna šola 2021 s strani Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Naša šola je izpolnila vse pogoje za pridobitev plakete, na kar smo izjemno ponosni.