Danes, 16. 9. 2021, je potekala prva seja šolske skupnosti učencev OŠ Bakovci. Predstavnike je pozdravila ravnateljica, ga. Jožica Lukač, in jim zaželela uspešno delo.

Izvolili smo predsedstvo SUŠ v sestavi: Eva Novak, 7. a (predsednica), Taja Lukač, 8. a (namestnica), Brina Smodiš, 9. a (tajnica) in Maja Bencak, 8. a (članica). Predstavnike čaka veliko nalog, s katerimi bodo pripomogli k razvoju šole na vseh področjih. Naši prvi akciji bosta »Medvrstniška pomoč« in »Teden vseživljenjskega učenja«, prav tako bodo učenci zbirali zamaške in stari papir ter s tem krepili solidarnost in socialne veščine.

Nuša Grah, mentorica SUŠ