1. novembra 2021 smo na šoli izvedli slovenski tradicionalni zajtrk. Slovenski tradicionalni zajtrk je projekt, pri katerem skozi različnih dejavnosti učenci spoznavajo zdravo prehrano, kulturo prehranjevanja in krepijo odnos do okolja in narave.

S slovenskim tradicionalnim zajtrkom smo učence seznanili, kako  pomemben je zajtrk in s pomenom lokalne samooskrbe in domače pridelave. Učenci so za zajtrk imeli med, kruh, maslo, mleko in jabolko.

Ta dan smo z učenci od 1. do 5. razreda na šoli izvedli naravoslovni dan na temo Dan slovenske hrane. Po razredih so sledile različne delavnice.

Zapisala: Mihaela Laci