Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Učenci 4. a in 4. b razreda so pri izbirnem predmetu angleščina v trojicah ustvarjali zabavne pesmice na temo hrane in pijače. Ob tem so urili besedišče, sodelovali in se zabavali. Izdelke so predstavili pred razredom.

Nuša Grah, učiteljica angleščine