V petek, 27.5.2022, so se devetošolci udeležili delavnice z naslovom Boj proti trgovini z ljudmi, katere glavni namen je ozavestiti otroke in mladostnike o nevarnostih trgovine z ljudmi in načinih novačenja ter jih usposobiti za prepoznavanje tveganja, ustrezno ukrepanje in samozaščitno vedenje. Pomembno je, da se otroci in mladostniki, ki sodijo v posebej ranljivo kategorijo potencialnih žrtev trgovine z ljudmi, zavedajo, da so različnim oblikam izkoriščanja lahko izpostavljeni tako dekleta kot tudi fantje. Problematika je še toliko bolj izrazita v današnjem času, ko otroci zaradi sodobnega načina življenja in epidemije vedno več časa preživijo pred računalnikom in na internetu. Delavnico je izvedel strokovni delavec z Ministrstva za notranje zadeve.