Letos smo bralno značko opravljali do konca šolskega leta z namenom, da bi nas jo čimveč dokončalo.

Do cilja nas je skupaj prispelo 109 učencev (67% vseh učencev) in 5 učiteljev.

1.a – 6 učencev (100% udeležba)

1.b – 7 učencev (100% udeležba)

2.a – 18 učencev (100% udeležba)

2.b – 9 učencev (100% udeležba)

3.a – 15 učencev (100% udeležba)

3.b – 6 učencev

4.a – 9 učencev

4.b – 2 učenca

5.a – 11 učencev

6.a – 8 učencev

7.a – 10 učencev

8.a – 5 učencev

9.a – trije učenci so postali ZLATI BRALCI:

Nejc BUJAN, Kiara KATALINIČ in Gašper ŠOOŠ

Bralno značko smo opravljali tudi učitelji na OŠ Bakovci:

Mihaela Laci, Jožica Lukač, Danica Medved, Matejka Pavličič Pukšič in Sabina Rožman.

Čestitke vsem sodelujočim!

Danica Medved, šolska knjižničarka