Zavedamo se, kako pomembno je branje. V maternem jeziku tako ali tako, če otroci že od malih nog berejo tudi v tujih jezikih, pa je to še toliko bolj razveseljivo. Naši učenci bodo tudi to leto imeli možnost sodelovanja pri nemški bralni znački. Zahvaljujemo se gospodu Janezu Kolenku za donacijo knjig, ki smo se jih zelo razveselili. Prišle bodo v prave roke.