Šolska knjižnica je informacijsko in učno središče šole. Namenjena je učencem in delavcem šole. Knjižnica zajema okoli 6.000 enot knjižničnega gradiva.

V knjižnici se izvaja tudi pouk, kjer se učenci seznanijo s knjižnico kot informacijskim središčem in razvijajo veščine za samostojno uporabo knjižnice ter informacijskih virov. Knjižnično-informacijske ure izvajamo v vsakem oddelku v obsegu 3-4 ure letno.

V okviru pedagoškega dela z učenci izvajamo tudi druge aktivnosti:

 • Jaz pa berem v sodelovanju s splošno knjižnico MS
 • Noč knjige v sodelovanju z Amnesty International
 • Rastem s knjigo v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo
 • Naša mala knjižnica v sodelovanju s KUD Sodobnost International
 • bralno značko za učence in zaposlene.

Kaj lahko v knjižnici počnem?

 • Berem knjige in revije.
 • Se učim.
 • Najdem svoj mir.
 • Pišem domačo nalogo.
 • Rešujem knjižne uganke.
 • Bogatim besedni zaklad.
 • Pomagam mlajšim učencem.
 • Se tiho pogovarjam s prijatelji.