Šolska knjižnica je odprta po urniku, ki je izobešen na vhodnih vratih knjižnice.

Šolska knjižničarka: Danica Medved

Kontakt: 02 543 90 33

Šolska knjižnica se z različnimi dejavnostmi aktivno vključuje v vzgojno-izobraževalni proces šole. Pri učencih razvija spretnosti za vseživljenjsko učenje, skrbi za razvijanje kulturnih navad in veselje do branja.