Učenci 2. a-razreda so v lanskem šolskem letu raziskovali, opazovali in občudovali pester svet reke Mure. Na poseben šolski koledar, ki je bil natisnjen ob 50. obletnici programa MAB in razglasitvi 5. državnega biosfernega območja Mura–Drava–Donava, so delili sadove svojega celoletnega ustvarjanja. Za trud in sodelovanje so bili pohvaljeni in nagrajeni s strani Zavoda RS za varstvo narave – OE Maribor, Monika Podgorelec pa je učencem pripravila še majhna presenečenja, ki so jih bili zelo veseli.

Sadovi njihovega dela bodo prav gotovo vplivali na trajno povezanost otrok z reko Muro.

Marjana Fister