V četrtek, 10. novembra 2022, smo učenci od 6. do 9. razreda na zanimiv način spoznavali življenje in delo znanstvenice Marie Curie. Najprej nam je učiteljica Nuša Grah predstavila gledališče od blizu, nato je sledila razlaga učiteljice Alenke Mujdrica Rožman z naravoslovnega vidika. Seznanila nas je z življenjem in delom raziskovalke Marie Curie. Pridobljeno znanje smo utrdili z reševanjem zanimivih učnih listov. Po malici smo si ogledali gledališko predstavo Neustrašna raziskovalka. Predstava nas je zelo navdušila, saj sta bila igralca res odlična. V liku sta bila pred, med in tudi po predstavi in nas tako še bolj prepričala in nasmejala. Nato smo nadaljevali z likovnim, glasbenim, gledališkim in literarnim poustvarjanjem.

                                                           Navdušeni učenci in učitelji