Učenci 4.a razreda smo se na povabilo OŠ IV udeležili športno-družabnega srečanja.

4. 4. 2023 smo se s šolskim kombijem odpeljali v Mursko Soboto. Srečanje je potekalo v telovadnici OŠ III in v prostorih Osnovne šole IV.

Srečanje je potekalo v dveh delih; v prvem delu so se učenci pomerili na poligonih, v drugem pa so sodelovali v zabavnih kotičkih, ki so si jih sami prej izbrali (ples, kuhanje, likovno ustvarjanje, igranje na bobne, košarka…).

Srečanje je bilo namenjeno druženju učencev soboških osnovnih šol z učenci šole s posebnimi potrebami. Preko različnih športnih in družabnih aktivnosti so izvajalci želeli prenesti sporočilo o pomembnosti sodelovanja in sprejemanju različnosti in da lahko otroke s posebnimi potrebami vključimo med njihove vrstnike. Na ta način so učenci spoznali njihove značilnosti, potrebe in zmožnosti. Srečanje ni bilo namenjeno tekmovanju, ampak sodelovanje v igri in prispevanju k skupnemu dosežku.  Srečanje smo zaključili s kosilom.

Zapisala: Mihaela Laci