V ponedeljek, 22. 5. 2023, so učenci 5.-9.a obiskali naravni rezervat ORMOŠKE LAGUNE, ki zajema 55 hektarjev veliko mokrišče antropogenega nastanka. Sestavljajo ga plitvi bazeni s trstišči in sestoji rogoza, obdaja pa ga poplavni gozd. Mokrišče je izjemnega nacionalnega in mednarodnega pomena za številne ogrožene vrste ptic in za ohranjanje biotske pestrosti flore in favne.

mag. Alenka Mujdrica Rožman