Pred učilnico kemije imamo novo talno nalepko – periodni sistem elementov, ki bo učence navdihoval, da bodo tabelarni prikaz kemijskih elementov, ki so razporejeni po atomskem številu, konfiguraciji elektronov in ponavljajočih se kemijskih lastnostih, še lažje doumeli.