Vsako leto gostimo na šoli v okviru literarnega festivala OKO BESEDE različne ustvarjalce. V veselje vseh prisotnih smo tokrat spoznali Aksinjo Kermauner in Janjo Plazar. Pisateljici sta prikazali svoja dosedanja dela, na koncu pa nas razveselili še s skupno knjigo KAMNOŽERJI. Vedoželjni učenci so avtorici zasuli z vprašanji, tako da smo srečanje komaj zaključili.

Danica Medved, šolska knjižničarka