Učenci 4.a razreda so pri predmetu družbe bili deležni socialno-interaktivne delavnice z naslovom TIMSKO DELO. Delavnico je izvedla specialna pedagoginja Nuša Zidarič.

Namen delavnice je bilo, da učenci delajo v skupini, se dogovarjajo, prilagajajo drugim, poslušajo, izrazijo svoje mnenje in podajo predloge, aktivno sodelujejo pri dejavnosti, sprejemajo ostale člane tima/skupine.

Cilj delavnice je bil, da skupine  izdelajo gnezdo iz ponujenega materiala (časopisni papir, vrvica, lepilni trak), ki bo zadržalo in zaščitilo jajce, ki  pade iz višine.

V uvodu delavnice so učenci povedali svoje mnenje o tem, kaj za njih pomeni timsko delo. Pogovorili so se o značilnosti timskega dela oziroma dela v skupini. Učiteljica je poudarila, da bistvo današnje delavnice ni najlepše ali najboljše zgrajeno gnezdo, ampak aktivno sodelovanje in dobro počutje vseh članov v timu. Učenci so se nato s pomočjo žrebanja razdelili v 4 skupine. Vsaka skupina je prejela isto količino materiala, nato pa so imeli 15 minut časa, da zgradijo gnezdo za jajce. Po končani dejavnosti so učenci povedali ali je njihov tim imel vodjo, kdo ga izbral, ali je bilo njihovo mnenje upoštevano in kako so se počutili v njihovem timu. Preizkusili so tudi gnezdo, v katerega so spustili jajce.

Učenci so zelo uživali.

Zapisala: Mihaela Laci