V sklopu UNESCO projekta Učenec poučuje sta se v tem šolskem letu v vlogi učiteljev preizkusila devetošolca Eva Novak in Tijan Sedonja. Za sošolce sta pripravila zanimivi uri slovenščine. Sošolci so bili nad njunim poučevanjem navdušeni, z veseljem so delali v skupinah. Na poučevanje sta se mlada učitelja temeljito pripravila in uporabila različne učne oblike in metode. Ugotovila sta, da je poklic učitelja zanimiv in hkrati tudi odgovoren ter naporen.

                                                                                                    Matejka Pavličič Pukšič