V oktobru in novembru smo na POŠ Dokležovje, v sodelovanju z Ljudsko univerzo Murska Sobota izvedli delavnice »Digitalni navdih«. V delavnicah je sodelovalo 10 učencev od 1. do 4. razreda. Cilj delavnic je bil učencem ponuditi osnovna znanja, razumevanje in veščine, ki so potrebne za učinkovito uporabo digitalnih tehnologij, spodbujanje ustvarjalnosti ter varno in odgovorno ravnanje v digitalnem okolju.

Učenci so tako pridobili znanje na področju informacijske in podatkovne pismenosti, se naučili osnov spletnega iskanja, filtriranja informacij ter razvijali kritično razmišljanje pri prepoznavanju zanesljivih virov. Na delavnicah so pridobivali tudi znanje o komunikaciji, sodelovanju prek digitalnih kanalov, se spoznali z osnovami spletnega bontona ter ukrepi za ohranjanje zdravja in dobrega počutja v spletnem okolju.

Ob koncu delavnice so učenci prejeli potrdila o uspešnem zaključku delavnice.

učiteljica Saša Serec